βαρέων καθηκόντων αποξηραντής

βιομηχανικά dehumidification συστήματα, αποξηραντής υψηλής ικανότητας, Κινητός αποξηραντής.