αποξηραντής χαμηλής θερμοκρασίας

desiccant στεγνωτήρας αέρα, Αποξηραντής κλιματιστικών μηχανημάτων, χαμηλής θερμοκρασίας αποξηραντής.