Φορητός βιομηχανικός αποξηραντής

φορητός desiccant αποξηραντής, βιομηχανικός αποξηραντής αέρα, βιομηχανικός αποξηραντής δύναμης.